Giải Đáp về HNO3

3 Tháng Chín, 2016 0

Câu 1: Dung dịch HNO3 loãng hay đặc có tính oxi hóa mạnh hơn? Vì sao? Trả lời: Dung dịch HNO3 đặc có tính oxi […]

Liên kết hóa học

28 Tháng Sáu, 2016 0

[ LÍ THUYẾT HÓA 10] LIÊN KẾT ION VÀ CỘNG HÓA TRỊ – Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử […]

Phản ứng Oxi Hóa – Khử

13 Tháng Ba, 2016 0

Phản ứng Ôxy hóa khử bao gồm tất cả các phản ứng hóa học trong đó các nguyên tử  có trạng thái Ôxy hóa thay […]

1 2 3